Thông tin liên hệ :


 

8b Nguyễn Trung Trực, Quận1, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 08 38239718 ( 4 lines )    Fax: 08 38277980

Hotline: 0949.430.055  -    0949.430.055

Email: academy@vietnammarcom.edu.vn

Websites : www.tiepthinongsanviet.org.vn
www.vietnammarcom.edu.vn /  www.nhan.edu.vn
www.socialmarketing.org.vn  / www.gap.org.vn

 
  
 


Hủy Bỏ  Gửi
Giáo dục phát triển | Công dân giáo dục | Thế giới trẻ | Văn minh đô thị | Tiếp thị xanh
Copyright © 2011 VietnamMarcom. CauChuyen.VietnamMarcom.edu.vn - All rights reserved.