Năng lực của một Cá Nhân - The Power of One | Tầm nhìn và sứ mệnh
 
Show as single page

 

 NĂNG LỰC MỘT CÁ NHÂN

 

1/ Cuộc đời không có nan đề
Phần lớn chúng ta sống cuộc đời ngày qua ngày chỉ nghĩ đến việc trước mắt và thế giới hạn hẹp chung quanh mình mà thôi. Lo cho gia đình, con cái (nếu có) nhà cửa, công việc, tương lai, bạn bè và láng giềng, hàng xóm.
Đôi lúc chúng ta cũng quan tâm đến các sự việc quan trọng là: kinh tế chính trị, chứng khoán, lạm phát , xuất khẩu, tôn giáo… cứ như thế đều đặn và không thay đổi môi trường quanh mình, chúng ta thỏa mãn với hạnh phúc cuộc đời minh an bày như vậy.

2/ Lý tưởng chung
Nhưng sẽ có đôi lúc cảm giác dễ chịu đó bị lung lạc. Có nhiều điều không ổn định trong tâm trí chúng ta.
Có nhiều vấn đề quan trọng phải giải quyết tội phạm xâm nhập chung quanh ta, đường phố nhơ nhớp, đạo đức thoái hóa, hệ thống giáo dục tụt hậu, xã hội nhiều bất công… nhiều người cũng thấy như vậy, người ta không hạnh phúc như đáng có, phải hành động theo cách nào đây ?

3/ Sự bất lực không hy vọng

Bây giờ chúng ta thấy vô vọng bất lực . Chúng ta cần xác định đúng vấn đề. Chúng ta muốn hành động, nhưng một cá nhân thì biết làm sao được , đây là cảm giác chung của nhiều người.

 

NĂNG LỰC CỦA MỘT CÁ NHÂN

Các biến động và thay đổi trong xã hội, cộng đồng trong quá khứ thể hiện ở nhiều dạng hình thái. Đôi khi đó là nhân dân đoàn kết đứng lên như cuộc cách mạng Pháp hay cách mạng Nga. Nhưng đôi khi sự thay đổi được làm nên bởi năng lực của MỘT CÁ NHÂN

Phong trào giành độc lập cho Ấn độ là do MỘT CÁ NHÂN làm nên ngài Mahann Gandhi
Sự thống nhất quốc gia Việt Nam có được nhờ sự lãnh đạo và tâm huyết của chủ tịch Hồ Chí Minh


Năng lực của MỘT CÁ NHÂN thì giới hạn nhưng nếu người ấy có tâm huyết biết lãnh đạo cộng đồng thì năng lực CÁ NHÂN sẽ chuyển đổi thành QUYỀN NĂNG TẬP THỂ

Khi chúng ta thật sự tin vào một chiều, chúng ta có năng lực khởi động điều ấy. Không cần phải là biến cố lớn như của Mahann Gandhi hay Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng chúng ta vẫn làm được việc bắt đầu từ nhóm nhỏ là láng giềng, sang vùng lân cận, lan ra cả tỉnh…

Tất cả chỉ cần tầm nhìn vươn xa và tâm huyết cống hiến

Vinit Suraphongchai, Chủ tịch Festival Quảng Cáo Châu Á

* Ông Vinit Suraphongchai Chủ tịch Festival Quảng Cáo Châu Á, và Ông Indra Abidin Chủ tịch HIệp Hội Quảng Cáo Quốc Tế là cố vấn danh dự của dự án Tiếp Thị Cộng Đồng www.tiepthicongdong.vn

 

 

 

 


Năng lực của một Cá Nhân - The Power of One | Page 1 of 2 | Tầm nhìn và sứ mệnh
 
  
 

Giáo dục phát triển | Công dân giáo dục | Thế giới trẻ | Văn minh đô thị | Tiếp thị xanh
VietnamMarcom Since 2001 Copyright © 2011. CauChuyen.VietnamMarcom - All rights reserved.