Để gia đình là tế bào lành mạnh của xã hội
Ngày 29/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Mục tiêu chung mà Chiến lược hướng tới là xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Chiến lược đặt ra 3 mục tiêu lớn, trong đó, mục tiêu kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ... là một mục tiêu quan trọng. Chiến lược cũng đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015 đạt 85% và năm 2020 đạt 95% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu, tạo điều kiện cho con, cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 85% và năm 2020 đạt 95% hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông, bà, chăm sóc cha, mẹ, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ...

Chiến lược cũng đưa ra mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Hàng năm trung bình giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có bạo lực gia đình, hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội...

Theo bà Trần Tuyết Ánh – Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL), việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam là cơ sở pháp lý quan trọng để tiến tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc. Cũng theo bà Ánh, các chỉ tiêu đưa ra tại Chiến lược này đã được lấy ý kiến của các tỉnh thành trong cả nước, các bộ ngành TƯ và sẽ thực hiện trong từng giai đoạn.

Đối với vấn đề nâng cao chất lượng mối quan hệ trong gia đình, bà Trần Tuyết Ánh cho biết, ngay từ khi xây dựng Chiến lược, Bộ cũng đã xác định đây là vấn đề rất lớn trong công tác gia đình hiện nay. Hiện Vụ Gia đình đang xây dựng dự thảo kế hoạch hành động của Chính phủ về công tác gia đình từ nay đến 2015, trong đó có chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục các thành viên trong gia đình, tình cảm, chăm sóc trẻ em, quan tâm tới người già. Và để thực hiện mục tiêu này, Bộ sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể trong từng năm để chỉ đạo các tỉnh thành trong cả nước tiến hành kế hoạch tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, từng bước kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng xã hội phát triển lành mạnh, văn minh.

 
Theo Phương Lan

 Báo Tin tức

       Bookmark and Share           


 

 
  
 

Giáo dục phát triển | Công dân giáo dục | Thế giới trẻ | Văn minh đô thị | Tiếp thị xanh
VietnamMarcom Since 2001 Copyright © 2011. CauChuyen.VietnamMarcom - All rights reserved.